Ukorrekt brug af granat

I denne video demonstrerer et produkt af adskillige generationers fætter/kusine-ægteskaber hvorledes man ikke bør anvende en granat:

http://www.liveleak.com/view?i=d8b_1371919720

De fleste muslimer går og drømmer om den dag, hvor de i fuld skala skal gå i krig mod danskerne. Baseret på hvad vi allerede ved, er der vist ikke så meget at frygte. Skudduellerne i de de københavnske forstæder dokumenterer en helt urimeligt ringe træfsikkerhed. Det samme viser attentatforsøget mod Lars Hedegaard, hvor det lykkedes en kulturberiger at skyde forbi på en meters afstand. Og nu dette. Vi har intet at frygte. Lad dem bare komme an!

(h/t: Blazing Cat Fur)

Jihads femte kolonne i Europa

Den ubetinget største politiske udfordring for vor generation, er at afmontere den islamiske trussel uden at vort land og vort kontinent skal blive en oppustet kopi af Jugoslavien i ’90erne. Men med de politikere vi har, tror ingen vel på at krigen kan undgås.

I løbet af de kommende ganske få år vil vi opleve krigen bryde ud. Det første der vil ske, er at flere og flere geografiske områder i de europæiske nationalstater også formelt vil blive kontrolleret af muslimer og kommer uden for statens kontrol, og at de derfra kan iværksætte angreb mod civile eller myndigheder som en type “staging areas”. Vi siger selvfølgelig bare undskyld, og snakker videre om integration og tilpasning, mens det vi burde gøre var at betragte dem som illegale kombattanter. Som vi gør i Afghanistan.

Stimme Russlands har bringer en vigtig kommentar fra en russisk efterretningsmand. Idet ikke alle læser tysk længere, bringer vi Snaphanens oversættelse:

Kommentar af Nikita Sorokin Fünfte Kolonne des Dschihad in Europa (Snaphanens oversættelse)

“”Enige eksperter mener at fjerde generation af muslimske indvandrere i ‘aftenlandenes’ civilisation forbereder sig på krig. Denne generation er en tidsbombe som tikker midt i Europa .””

Det belgiske politi har for nyligt begyndt forsøg på at ‘demontere’ rekrutteringsnettet for den syriske opstand. Det fremkom herved at rekrutteringsfolk er aktive i hele Europa og at de hjemvendende landsknægte også er kampklare i Europa. Alle disse ‘frivillige’ som, trods sine EU pas, hovedsageligt kommer fra Nordafrika, Mellemøsten eller Centralasien. Og de islamiske ‘hjemvendende’ er nu en bekymring for Europas indfødte befolkning. Hvad kan disse lykkeriddere forårsage når mange på et eller andet tidspunkt er tilbage i Europa ? Disse hovesageligt unge mennesker kan ofte intet andet end at kæmpe mod ‘vantro’ og ønsker heller ikke at lære andet. I dette miljø har der dannet sig en struktur af ekstremistiske celler og grupper. Oberst Lew Korolkow, veteran fra russisk udenrigsefterretningstjeneste, forklarer til ”Ruslands Stemme”:

“”Det handler om et velorganiseret og mindst ti år gammelt netværk. Velfungerende og med egne rekrutteringscentre, som arbejder i muslimske miljøer. Disse miljøer handler om de store diaspora fra islamske lande. Diaspora, hvis medlmmer og ledere har slået sig ned overalt i Europa. Deres vigtigste udbredelsesområder er Holland, Belgien og Sverige. Det gælder også Norge. Altså lande hvor myndighederne viser mest tålmodighed med udokumenterede flygtninge. Dér må man så angribe problemet.””

Den Europæiske Unions udenrigspolitik har gennem de senere år ført til stigende fare for for indre terrorisme. Det russiske Videnskabsakademi har en afdeling som studerer europæiske sikkerhed. Dmiti Danilow er dens afdelingschef og han mener, at EU’s aktive indblanding i Nordafrika, Mellemøsten og Centralasien bidrager til problemet:

“”Det ligger lige for at terrorfaren i en sådan situation ikke falder, men stiger. Og det vil den fortsætte med at gøre. Jo mere Europas stater engagerer sig i kamp mod international terrorisme – både udenfor og indenfor Europas grænser – jo større bliver faren for terrorangreb. Jeg vil dog ikke direkte forbinde de Europæiske landes aktiviteter i den arabiske verden med terrorrisikoen, men der er en logisk kopling. Det er blevet ganske klart, at international og lokal terrorrisme ikke kan skilles fra hinanden.””

Enige eksperter mener at fjerde generation af muslimske indvandrere i ‘aftenlandenes’ civilisation simpelthen siger kategorisk nej og i stedet forbereder sig på krig.

Denne generation er en tidsbombe som tikker midt i Europa – eller Jihads ‘Femte Kolonne’. Terminologien ændrer ikke årsagssammenhængen mellem dagens hændelser og de kommende.

Militsernes erobring af vestegnen

Fuldstændig som det kan forventes, fortsætter de såkaldte ’bander’ deres militære erobring af territorium på den københavnske vestegn. Store dele af forstæderne er således nu officielt under ’bandernes’ kontrol.

Vi sætter ordet ’bander’ i citationstegn, thi i virkeligheden er der ikke tale om bander i traditionel, dansk forstand. Hvis ’banderne’ havde hærget et hvilket som helst andet land end vort eget på tilsvarende måde, med tilsvarende bevæbning, kriminalitetsmønster og adfærd i øvrigt, ville ingen tøve med at kalde dem ved deres rigtige navn: Militære militser.

For det er præcis hvad de er. Militsgrupper, der benytter sig af en svag regering med en naturlig forkærlighed for islam, til at erobre territorium. For de der trækker i trådene kender deres modstandere mindst lige så godt som vi andre. Slynglerne kender udmærket godt regeringens svaghed og manglende vilje til at forsvare Danmark. Ikke mindst, når fjenden er de søde muslimer, under ledelse af de selvsamme imamer som flere af ministrene jævnligt og yderst ærbødigt drikker kaffe med.

Men tilbage til banderne.  Hendes Majestæts spionchef udtaler i dagens JyllandsPosten, at det er meget bekymrende at vi nu begynder at se en kobling mellem de kriminelle bander og det islamiske miljø.

Enten er Scharf uvidende eller også lyver han bevidst. Der har længe været en kobling mellem bandemiljøet og det islamiske miljø. I Aarhus har det været kendt ’i miljøet’ i mindst 8-9 år, at bandernes ledere står i direkte forbindelse med de såkaldt islamiske foreninger – dvs sammenslutningen af diverse ’kulturforeninger’, moskeer og andre islamiske grupper. Det samme gør sig gældende i såvel Odense som København. Det er almindelig viden.

Efterhånden som det lykkes militsgrupperne at ’befri’ selvstændige områder på den københavnske vestegn og Nørrebro fra de vantros politi, vil denne sammenhæng begynde at gå op for vores regering. Desværre skal man nok ikke regne med at det sker før.

Muslimer voldtog ambassadøren, inden han blev tortureret og dræbt

Nyhedsbureauet AFP meddeler, at den amerikanske ambassadør Christopher Stevens blev voldtaget ved fuld bevidsthed, inden han blev tortureret og dræbt.

Det Demokratiske Parti i USA støtter selvfølgelig stadig de islamiske bevægelser – såvel i Nordafrika som hjemme i USA. Det samme gør de røde i Danmark. Hvornår vågner de op?

USA, NATO og Danmark hjalp Al Quaeda til magten i Libyen. Den amerikanske ambassadør blev voldtaget, tortureret og myrdet af Obamas og Søvndals egne venner. Det burde sætte tankerne igang hos de røde, men gør det næppe. Når det gælder islam, er de hjernedøde og blinde.

Kilde: Atlas Shrugs